.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
تاريخچه

تاريخچه

      به منظور تحقق بخشي از وظايف پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي همدان و نيز كمك به رفع نيازهاي پژوهشي كشور از طريق ايجاد و برقراري ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه و حمايت و تسهيل تأسيس مراكز تحقيقاتي جديد با حيطه فعاليت هايي در راستاي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه و همچنين ايجاد هماهنگي ميان مراكز تحقيقاتي مصوب با ارائه راهكارهاي لازم به مؤسسين مراكز جديد، پي‌گيري و تامين نيازهاي مراكز، برگزاري منظم جلسات شوراي پژوهشي مراكز تحقيقاتي و جهت رفع نيازهاي بهداشتي درماني كشور و همچنين همكاري بين آن ها، راه‌اندازي پژوهشکده دانشگاه جهت تحقق يکي ازاهداف كلان در دانشگاه علوم پزشکي همدان ضرورت يافت و از تاريخ مرداد ماه سال 1386 با اخذ مجوز تأسيس 3 مركز تحقيقاتي:

1-      مركز تحقيقات علوم رفتاري و وابستگي به مواد

2-      مركز تحقيقات پزشكي مولكولي

3-      مركز تحقيقات دندانپزشكي

 از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسماً آغاز به كار نمود. با توجه به اين كه سازمان دهي، اداره و ارزشيابي ساليانه فعاليت‌هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي دانشگاه در دستور كار پژوهشکده  قرار گرفته است. مسئوليت تشکيل و ادامه فعاليت مراکز تحقيقاتي و جمع‌آوري و ارسال مدارك به معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع در دستور كار پژوهشکده مي باشد.

در اين راستا  پژوهشکده قصد آن دارد علاوه بر تأمين نيازهاي مراكز تحقيقاتي در هر يك از مراحل روند تأسيس مراكز تحقيقاتي، مؤسسين مربوطه را راهنمايي و هم ياري نمايد ضمن آن با ايجاد هماهنگي ميان مراكز تحقيقاتي به تصويب رسيده، زمينة پژوهش هاي مشترك و توزيع عادلانه امكانات و بودجه را فراهم سازد. همچنين تهيه و تدوين نظام ارزشيابي واحد در مورد مراكز تحقيقاتي و ايجاد زمينة رقابت پژوهشي در ميان مراكز از ساير اهداف پژوهشکده مي‌باشد. ضمناً با آماده سازي نرم افزار بانك اطلاعاتي مراكز و جمع‌آوري اطلاعات در آن، اين امكان فراهم خواهد شد تا در هر زمان گزارشي از عملكرد و وضعيت مراكز تهيه و جهت بهره‌برداري هاي لازم به مسئولين مربوطه ارائه گردد. در حال حاضر اين پژوهشکده علاوه بر مراکز تحقيقاتي نام برده داراي دو مرکز تحقيقاتي ديگر به نام هاي 1- مرکز تحقيقاتي علوم بهداشتي و  2-مرکز تحقيقاتي مراقبت هاي مادر و کودک نيز مي باشد. همچنين مدارک ومستندات لازم را براي تصويب دو مرکز ديگر به نام هاي بيماري هاي عفوني و ارولوژي و نفرولوژي به وزارت خانه ارائه داده است.