.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
تماس با ما

 

تماس با ما:

کارشناس پژوهشکده :خانم شيرين شريفي

تلفن :                  38380267 _081

فاکس:                 38380131 _081

نشاني پست الكترونيكي:          Shirinsharifi18@yahoo.com                             Shirin.sharifi@umsha.ac.ir