.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
تاریخچه و اهداف

تاریخچه

  تاریخچه تعاریف و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتی درسال 1369 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و تایید گردید بر اساس این ضوابط معاونت پژوهشی وزارت متبوع جهت بررسی تقاضاهای تاسیس مراکز تحقیقاتی دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی را تدوین که توسط شورای نظارت و ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورد تایید قرار گرفت و از سال 1373 تاکنون بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل موارد درخواستی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

 

  اهداف

    اهداف کلی:  

  گسترش ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پژوهش در کشور

 

  اهداف اختصاصی:

    افزایش تعداد واحدهای پژوهشی خصوص به 20 واحد و دولتی به 400 واحد تا پایان برنامه چهارم توسعه