.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
فراخوان تاسيس مركز تحقيقات ديابت

فراخوان تاسيس مركز تحقيقات ديابت

 

نظر به اينكه تاسيس و راه اندازي مركز تحيقات ديابت، در دستور كار دانشگاه علوم پزشكي همدان مي باشد، از پژوهشگران علاقمند كه حائز شرايط ذيل مي باشند، دعوت بعمل مي آيد كه مدارك و مستندات خود را طبق فرم شماره 2 (مشخصات عضو موسس جهت اخذ موافقت اصولي مركز تحقيقات) به سركار خانم شريفي، كارشناس اين حوزه، جهت بررسي به نشاني پست الكترونيك ذيل ارسال نمايند.

 

shirin.sharifi@umsha.ac.ir

shirinsharifi18@yahoo.com

در ضمن پژوهشگران گرامي مي توانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تماس 8380267 تماس حاصل نمايند.

 

 

پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي