.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
مدارک تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

 مدارک مورد نیاز مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در تبدیل وضعیت از موافقت اصولی به موافقت قطعی

 

  الف) مدارک مربوط به مرکز تحقیقات

  1- ارائه نامه تقاضای تبدیل وضعیت از موافقت اصولی به موافقت قطعی مرکزتوسط بالاترین مقام مسئول سازمان یا موسسه به معاونت تحقیقات و فناوری

  2- تصویر نامه تاییدیه مرکز( شامل اعضاء موسس ) از سوی معاونت تحقیقات و فناوری به شورای گسترش

  3- تصویرمجوز موافقت اصولی مرکز تحقیقات از سوی شورای گسترش دانشگاه ها

  4- برنامه استراتژی 5 ساله مرکز تحقیقات مورد تایید معاونت تحقیقات و فناوری

  5- برخورداری از روند رو به رشد امتیازات ارزشیابی دوره ای سالانه

 

  ب) مدارک مربوط به هر یک از اعضاء هیات موسس( تمام وقت و نیمه وقت)

  1 - مقالات:

  چاپ شش مقاله علمی و پژوهشی درسه سال گذشته ( مرتبط با فعالیت های مرکز) توسط هر عضو طی سه سال گذشته به طوریکه هر پژوهشگر در سه مقاله نفر اول یا نویسنده مسئول بوده و 50% از مقالات در مجلات نمایه شده در ISI و PUB MED باشد.

  و چاپ حداقل24 مقاله تحقیقاتی توسط هر مرکز مرتبط با موضوع فعالیت در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی طی سه سال گذشته به طوریکه هر پژوهشگر در سه مقاله غیر تکراری نفر اول یا نویسنده مسئول بوده و 50% از مقالات در مجلات نمایه شده در ISI و PUB MED با آدرس مرکز باشد.

 

  2 - طرح تحقیقاتی:

  مشارکت هر پژوهشگر در حداقل در شش طرح تحقیقاتی طی حداکثر 3 سال به طوریکه حداقل در دو طرح به عنوان مجری و در 4 طرح تحقیقاتی دیگر به عنوان همکار اصلی باشد.